Day Visitors – Dag Besoekers


DAY VISITORS / DAG BESOEKERS

Let asseblief dat GROEPE slegs Mid Week Dae toegelaat word – Besprekings Noodsaaklik
Please note that GROUPS are only allowed Mid Week Days – Reservations Essential

DAG BESOEKERS TARIEWE:

Onder 2 jaar – Gratis

2 tot onder 6 jaar – R50 per persoon

6 jaar en Ouer – R100 per persoon

R50 per voertuig

PUBLIEKE VAKANSIEDAE

Onder 2 jaar – Gratis

2 tot onder 6 jaar – R100 per persoon

6 jaar en Ouer – R150 per persoon

R50 per voertuig

Tye:

07:00 tot 17:30

** LET ASSEBLIEF OP: PARKEER AREA IS BUITE DIE OORD

TERME & VOORWAARDES GELD

SIEN ASSEBLIEF DIE REëLS VAN DIE OORD: http://www.wawielpark.co.za/reels-rules/

___________________

DAY VISITORS RATES:

Under 2 years – Free

2 to under 6 years – R50 per person

6 years and Older – R100 per person

R50 per vehicle

PUBLIC HOLIDAYS

Under 2 years – Free

2 to under 6 years – R100 per person

6 years and older – R150 per person

R50 per vehicle

TIMES

07:00 tot 17:30

** PLEASE NOTE: PARKING AREA IS OUTSIDE THE RESORT

TERMS & CONDITIONS APPLY

PLEASE SEE THE RULES OF THE RESORT: http://www.wawielpark.co.za/reels-rules/