Reëls – Rules

REëLS:

Ontruiming van Chalets en Staanplekke TYE is Seisoen afhangend.

** WARMWATER SWEMBAD GERESERVEER NET VIR INWONERS

Swemkostuums MOET gedra word!

Geen swem na 10nm of voor 8vm

Geen Honde word toegelaat nie!

Geen Vuurwerke word toegelaat nie!

Geen Quad Bikes of Motorfietse op die Oord toegelaat nie!

Geen drink of eet in swembaddens!

Geen Alkoholmisbruik– Dronk en wanordelike gedrag sal nie geduld word nie!

Geen alkohol naby swembaddens!

Geen glas bottels of glase word toegelaat naby swembaddens nie!

GEEN MUSIEK of GERAAS word toegelaat op die Oord nie!

Moet asb NIE die katte of ape voer nie!

Spoed Beperking 20km/per uur!

Mak Diere mag nie gesteur word nie!

GEEN terugbetalings vir vroër vertrek!

!! ENIGE PERSOON WAT NIE DIE OORD SE REëLS NAKOM NIE SAL GEVRA WORD OM DIE PERSEEL ONMIDDELIK TE VERLAAT SONDER ENIGE TERUG BETALINGS !!

DANKIE VIR U ONDERSTEUNING!

__________________________________________

RULES:

Chalet and Camping stand departure TIMES dependant on Season.

** INDOOR HEATED POOL RESERVED FOR RESIDENTS ONLY

Swimming costumes MUST be worn!

No swimming after 10pm or before 8am!

No Dogs allowed!

No Fireworks allowed!

No Quads or Motorcycles allowed on Resort!

No drinking or eating in Swimming Pools!

No Alcohol Abuse– Drunk and disorderly behaviour will not be tolerated!

No alcohol allowed near swimming areas!

No glass bottles or glasses allowed near swimming pools!

NO MUSIC or NOISE is allowed on the resort

Please do not feed cats and monkeys!

Speed limit 20km/per hour!

Tame animals may not be disturbed!

NO refunds for early departure!

!! ANY PERSON WHO DOES NOT OBEY THE RULES OF THE RESORT MAY BE ASKED TO LEAVE THE PREMISES WITHOUT ANY REFUNDS !!

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!