Activities / Aktiwiteite

Facilities Map

Resort map colour

KANTOOR URE: 8vm – 5nm

GRATIS ONTSPANNING:

** VERHITTE SWEMBAD GERESERVEER NET VIR INWONERS

** INDOOR HEATED POOL RESERVED FOR RESIDENTS ONLY

Water Temperature / Water Temperatuur: 26 – 33 degrees celcius
Mechanically Heated / Meganies Verhit

 • Nagemaakte See Swembad (Tye met afkondiging)
 • 4 Koue Water Swembaddens
 • Verhitte Onderdak Swembad **meganies verhit * Slegs vir inwoners
 • 3 Glybane
 • 2 Trampolines
 • Speelpark
 • Mini-Dieretuin met Tiere, Kamele, Springbokke ens.
 • Sport op groot skerms TV
 • Hengel

ANDER ONTSPANNING:

 • Supertube: R2.00 per gly (met afkondiging)
 • Putt Putt: R10 per persoon (8vm – 8nm)
 • Trap Bootjies: R60 / 30 Min -2 tot 4 mense (8vm – 5nm)
 • Kanoes: R20 / 30 Min – 2 mense (8vm – 5nm)
 • Fietse: R20.00 elk / 30min

OOK BESKIKBAAR:

 • Kafee (8vm – 5nm)
 • Roomys ‘Parlour’ (8vm – 4:30nm) nie beskikbaar winter maande
 • Wegneem Etes (8vm – 4nm)
 • Restaurant (8vm – 7:30nm)

REëLS:

ONTRUIMING VAN CHALETS EN STAAN PLEKKE: 10VM STIPTELIK!

 • Geen honde word toegelaat!
 • Geen vuurwerke word toegelaat!
 • Geen Quads of Motor Fietse op die oord!
 • Geen swem voor 8vm of na 10nm (BAAIBROEKE MOET GEDRA WORD!)
 • Geen drink of eet in swembaddens!
 • Geen alkohol naby swembaddens!
 • Geen glas bottels of glase word toegelaat naby swembaddens nie!
 • GEEN musiek word toegelaat op die oord nie!
 • Stilte op die oord na 10nm!
 • Moet asb NIE die katte of ape voer nie!
 • Spoed Beperking 20km/per uur!

!! ENIGE PERSOON WAT NIE DIE OORD SE REëLS NAKOM NIE SAL GEVRA WORD OM DIE PERSEEL ONMIDDELIK TE VERLAAT SONDER ENIGE TERUG BETALINGS !!
DANKIE VIR U ONDERSTEUNING!

English

OFFICE HOURS: 8am – 5pm

FREE ENTERTAINMENT:

 • Wave Pool (Times per announcement)
 • 4 Cold Water Pools
 • Heated Indoor Pool **mechanically heated * Residents only
 •  Water Temperature 26 – 33 Degrees celcius
 • 3 Water Slides
 • 2 Trampolines
 • Playgrounds & Swings
 • Mini Game farm with Tigers, Camels, Ostrich, Birds, etc
 • Sport on Big Screen
 • Angling

OTHER ENTERTAINMENT:

 • Supertube: R2.00 per slide (by announcement)
 • Putt Putt: R10 per person (8am – 8pm)
 • Paddle Boats: R60 / 30 Min – 2 to 4 persons (8am – 5pm)
 • Canoes: R20 / 30 Min – 2 persons (8am – 5pm)
 • Paddle cars: R10-00 (8am – 8pm)
 • Bicycle Rental: R20.00 per bike / 30min

ALSO AVAILABLE:

 • Café (8am – 5pm)
 • Ice Cream Parlour (8am – 4:30pm) not during winter months
 • Take Aways (8am – 4pm)
 • Restaurant (8am – 7:30pm)

RULES:

EVACUATE CHALETS AND STANDS BY: 10AM PROMPTLY!

 • No Dogs allowed!
 • No Fireworks allowed!
 • No Quads or Motorbikes on Resort!
 • No swimming after 10pm or before 8am (SWIMMING COSTUMES MUST BE WORN!)
 • No drinking or eating in Swimming Pools.
 • No alcohol allowed near swimming areas.
 • No glass bottles or glasses allowed near swimming pools.
 • Silence after 10pm!
 • NO loud music is allowed on the resort!
 • Please do not feed cats and monkeys!
 • Speed limit 20km/per hour!

!! ANY PERSON WHO DOES NOT OBEY THE RULES OF THE RESORT MAY BE ASKED
TO LEAVE THE PREMISES WITHOUT ANY REFUNDS !!
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!


[/fruitful_tabs]